Θέματα προς επίλυση και προβληματισμό στην Ελλάδα

 • μνημόνια
 • υπερφορολόγηση
 • ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι ακινήτων
 • υπερβολικοί σταθμοί διοδίων και με υψηλό κόστος
 • ανεργία και για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα βοηθήματα για ανέργους και κάτω του κόστους διαβίωσης
 • χαμηλοί μισθοί
 • χαμηλές συντάξεις
 • ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες
 • ακριβά καύσιμα
 • ακριβά δάνεια
 • λιτότητα
 • Οικονομική αστάθεια
 • Λίγες εξαγωγές
 • Μικρή βιομηχανική παραγωγή
 • Γραφειοκρατία
 • Πολιτική αστάθεια
 • Ανισότητα